Loading...
NYHET

Turprogram januar – mars

Vi arbeider nå med turprogrammet for januar, februar og mars 2019.
For å få et godt turprogram må vi ha hjelp fra medlemmene.
Har du forslag til en tur som du også kan være turleder for?
Send forslaget til vår sekretær, Liv Brosten Haaland, e-postadresse:  liv.haaland@lyse.net
Opplys om turens varighet, vanskelighetsgrad, ditt telefonnummer og e-postadresse.