Loading...
NYHET

INFO: Covid-19 viruset.

Dere har nok også fulgt med i nyhetene i den siste tiden, og i dag. Myndighetene er ganske klare på at vi må gjøre det vi kan for å hindre smittespredning når det gjelder Covid-19 viruset. Styret har sett på hva andre turgrupper har gjort, og vi har kommet til at vi stopper alle turer og arrangement i Ganglaget frem til nyttår.
Den første turen vi setter opp er 3. januar 2021. Den håper vi å kunne gjennomføre og at restriksjonene da er lempet på, slik at vi kan fortsette med flere turer fremover i 2021. Dette kommer vi tilbake til etter hvert.