Hendelser
I dag:
  • Godalen - Ramsvik
    Varighet: 2,5 – 3 timer, *, fremmøte: Ruten kl. 1030, parkering: Godalen vid. Skole kl. 1100. Turleder: Reidun Solvik- Olsen, mob. 908 97 138.
Neste hendelse(r):
Kontakt oss

Vi arbeider nå med turprogrammet for April, Mai og Juni 2018

 

For å få et godt turprogram må vi ha hjelp fra medlemmene. 

Har du forslag til en tur som du også kan være turleder for?

Send forslaget til vår sekretær, Liv Brosten Haaland, e-postadresse:  liv.haaland@lyse.net

Opplys om turens varighet, vanskelighetsgrad, ditt telefonnummer og e-postadresse.