Hendelser
I dag:
  • Dalsnuten
    Varighet: 2 -3 timer, **, fremmøte: Ruten kl. 1030, som vanlig, og parkering på Gramstad kl. 1045. Turleder: Helen Netland, mob. 97189700
Neste hendelse(r):
Kontakt oss

Vi arbeider nå med turprogrammet for Juli, August og September  2018

 

For å få et godt turprogram må vi ha hjelp fra medlemmene. 

Har du forslag til en tur som du også kan være turleder for?

Send forslaget til vår sekretær, Liv Brosten Haaland, e-postadresse:  liv.haaland@lyse.net

Opplys om turens varighet, vanskelighetsgrad, ditt telefonnummer og e-postadresse.