(Ledige Plass) DAGSTUR søndag 27. august 2023 Tysnesøy i Sunnhordland

Avreise fra Bruelandsenteret og p-plass Eiganes kl. 08.15/08.45. Etter fergeturen over Boknafjorden følger vi Kyststamveien videre nordover mot Sunnhordland som er bundet sammen av tunneler, broer og fergesamband. Først Bømlafjordtunnelen,

Trykk her!Busstur Gjestebud på HAAHEIM GAARD

Kommende arrangementer: