Turprogram januar – mars 2023

Har du forslag til en tur som du også kan være turleder for?

Send forslaget til vår. Styremedlem: Anne- Lise Ramsland 95731321
anneliseramsland@gmail.com

Opplys om turens varighet, vanskelighetsgrad, ditt telefonnummer og e-postadresse. Kontakt oss:

Vi arbeider nå med turprogrammet for januar, februar og mars 2023.

For å få et godt turprogram må vi ha hjelp fra medlemmene.